foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Головне меню

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

 Родина – яке близьке та зрозуміле для нас слово. Ми з дитинства відчуваємо материнську ніжність та тепло, батьківську допомогу та мудре слово. Та є діти,які недобровільно позбавлені цього почуття. І хто виріс у рідній сім’ї, тому важко уявити, що відчуває маленька дитина, яка залишилася без батьків, а,  можливо, й за живих батьках відчуває себе сиротою. Вони позбавлені любові та піклування, тому один на один постають перед життєвими труднощами.
Проблема неблагополучних сімей з кожним днем стає більш актуальною і болючішою темою для нашого суспільства. Всім відома істина – яке покоління підростає сьогодні – таке майбутнє нашої держави! Бо починати треба працювати з родиною до того, коли дорослі внаслідок свого способу життя втратять моральне обличчя та право називатися батьками ....

Детальніше:Соціальний педагог – адвокат дитячих душ,  або ж соціальна підтримка дітей з неблагополучних сімей

Чому підлітки не розмовляють

із батьками

 Мовчання не завжди золото

 Трапляється, що підліток не хоче утаємничувати батьків у свій внутрішній світ і насущні проблеми. На думку дитячих психологів, така поведінка підлітка – ознака дорослішання й становлення особистості. Тому панікувати не варто.

Але розібратися в цьому питанні необхідно. Чому підліток мовчить про свої проблеми ? Проблема підлітка в спілкуванні з батьками може бути викликана тим, що дитина не відчуває зацікавленості батьків у важливих для неї питаннях. А підлітків точно не цікавлять навчання й оцінки в школі. Тинейджерів цікавлять зовсім інші аспекти життя людини.

Детальніше

Проведення консультативної бесіди передбачає дотримання спеціальної "технології", до якої входять:

1) умови взаємодії (час і місце бесіди, оформлення кабінету, одяг тощо);

2) уміння встановлювати й підтримувати контакт із клієнтом (коректність, уважність, спостережливість і досить високий рівень рефлексії психолога);

3) активне слухання.

Прийоми консультування

Закриті запитання – передбачають дуже короткочасні односкладні відповіді, як правило – «так» і «ні». Цей прийом дозволяє зібрати інформацію, виявити суть проблеми, зупинити «надміру балакливого» клієнта.

Відкриті запитання – зазвичай починаються зі слів: «Що…», «Яким чином…», «Чому…». «Навіщо…» - і передбачають розгорнуті відповіді. Вони підштовхують клієнта до рефлексії, сприяють виникненню дискусій між клієнтом і консультантом.

Парафраз (виявлення змісту) – визначення змісту останнього висловлювання клієнта. Показує клієнту, що його зрозуміли, стимулює до глибшого розкриття проблеми, сприяє розвитку дискусії.

Мінімальне заохочення – повторення кількох слів із висловлювання клієнта (часто повторюються 2-3 слова). Допомагає клієнту продовжити розповідь.

Узагальнення – коротке повторення змісту висловлювання клієнта за певний період часу, підсумкове визначення змісту; узагальнення допомагає клієнту помітити прогрес, досягнутий в інтервʼю, перейти до нової теми або на інший рівень обговорення.

Детальніше

Для українського суспільства є актуальною проблема неблагополучних сімей. Вона вимагає свого розв'язання, оскільки сім'я – найперший фактор соціалізації дитини, від неї залежить, яким буде наше майбутнє, наше суспільство.Аналіз чинного в Українізаконодавства приводить до висновку, що неблагополучними є тісім'ї, в яких порушуються права її членів, права людини, порушуються юридичні норми суспільства. Причинами цього можуть бути алкоголізм і наркоманія членів сім'ї, психолого-педагогічна і правова неграмотність, економічні фактории суспільства, хвороби, політична ситуація, насильство щодо членів сім'ї тощо.

В.М. Шахрай неблагополучні сім’їподіляє на три групи:

-        превентивні – сім’ї, в яких проблеми мають незначний прояв і знаходяться напочатковій стадії неблагополуччя;

-        сім’ї, в яких соціальні та інші протиріччя загострюють взаємостосунки членів сім’ї один з одним і оточенням до критичного рівня;

-        сім’ї, яківтратили будь-яку життєву перспективу, інертноуставлені до своєї долі і долі своїх власнихдітей.

Особливе місце у роботі з такими сім’ями належить соціальним педагогам, які “педагогізують” сім'ю та її мікросередовище, створюють педагогічні умови для благополуччя сім'ї, щодо зволяєїй набути позитивного соціального досвіду, засвоїти соціальні цінності і організовувати свою життєдіяльність на цій основі.

Детальніше

Copyright © 2023 Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Rights Reserved.