foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Головне меню

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Цифрове середовище, зокрема мережа Інтернет, сьогодні є не лише важливим джерелом інформації, але і способом комунікації, який нівелює перепони для спілкування. Через глобальний вплив COVID-19 діти проводять все більше часу в Інтернеті.  Iнтернет надає величезнi iнформацiйнi можливостi, але дiти, їхнi батьки та вчителi повиннi бути впевненi у тому, що Iнтернет-середовище є безпечним для дитини.

Детально ознайомитись можна за посиланням

Загальна соціокультурна ситуація, виклики щодо збереження цілісності й державності України, військова загроза, завдання консолідації суспільства, реформування системи освіти визначають нагальність підвищення уваги до виховного потенціалу освітнього середовища та допомоги школі в організації виховного процесу на основі інтеграції виховних зусиль суспільства, зокрема громади, а також до виховання базових соціальних цінностей суспільства і малих груп, соціально-значущих якостей особистості, її компетентності і готовності до вияву відповідальної громадянської позиції і патріотизму.

Переглянути

Робота методичного об'єднання проводиться відповідно до плану роботи на поточний навчальний рік. План укладається головою МО, розглядається на методичній раді навчального закладу й затверджується директором.

Засідання ШМО проводяться орієнтовно п'ять - шість разів упродовж навчального року. He рідше 1 разу на чверть.

За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в протоколі.

Під час розгляду питань, що стосуються тематики або інтересів інших методичних об'єднань, на засідання бажано запрошувати їхніх керівників (учителів).

Ознайомитися з планом роботи МО класних керівників на 2020/2021 н.р. можна за посиланням

Copyright © 2023 Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Rights Reserved.