foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Головне меню

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Протидія булінгу

Харчування

Інклюзивна освіта дає можливість усім учняму у повному обсязі брати участь у житті колективу дитячого садка, школи, дошкільному та шкільному житті.

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

   Педагогіка партнерства – це простір дитинства, який будується на засадах рівності, діалогу, співпраці, прийняття. Вона є складовою концепції Нової української школи, спрямованої на те, щоб побудувати довіру між школою, дітьми, батьками та суспільством.

   Для педагогіки партнерства гуманне ставлення до дитини лежить в основі діяльності педагога, оскільки це не можна змінити жодними технологіями чи освітніми трендами. Це те, що має бути в центрі спілкування не лише між вчителем та здобувачами, а й у стосунках із батьками, колегами. Освітній процес за педагогікою партнерства не може бути однобоким, тобто лише на вчальним, тут має застосовуватись комплексний підхід до навчання і виховання. Партнерська педагогіка орієнтує школу на розвиток цілісної особистості. В цьому контексті проголошується – розбудити, включити до дії внутрішні сили та можливості дитини для досягнення її максимального й повного розвитку.

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

 

При організації інклюзивної форми навчання дітей із ООП керуватись: інструктивно-методичним листом МОН молодьспорт "Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" № 1/9-384 від 18 травня 2012 року, розробленого з метою запровадження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  15 серпня 2011 року № 872 (зі змінами від 9 серпня 2017 р. № 588), наказом МОН "Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти" № 609 від 08 червня 2018 року.

В умовах інклюзивного середовища навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до особливостей, що зазначені в індивідуальний програмі розвитку та з використанням індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми кожної дитини з особливими освітніми потребами.

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

 

Інформаційно – методична розробка на тему: «Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності молодших школяра». Штаба Н.П. Заступник директора з НВР початкової школи

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

Інтегроване навчання — це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на окремі дисципліни. 

Інтеграція в освіті розглядається як:

фактор розвитку освітніх систем;

різновид наукової інтеграції, що здійснюється в межах педагогічної теорії та практики;

вища форма відображення єдності цілей, принципів, змісту, форм організації процесу навчання та виховання;

процес і результат взаємодії структурних елементів змісту освіти, який супроводжується зростом системності та спресованості знань учнів;

цілеспрямоване об’єднання, синтез відповідних навчальних дисциплін у самостійну систему цільового призначення, яка спрямована на забезпечення цілісності знань та вмінь

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

Copyright © 2024 Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Rights Reserved.