foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Головне меню

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Інформаційно – методична розробка на тему: «Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності молодших школяра». Штаба Н.П. Заступник директора з НВР початкової школи

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

Інтегроване навчання — це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на окремі дисципліни. 

Інтеграція в освіті розглядається як:

фактор розвитку освітніх систем;

різновид наукової інтеграції, що здійснюється в межах педагогічної теорії та практики;

вища форма відображення єдності цілей, принципів, змісту, форм організації процесу навчання та виховання;

процес і результат взаємодії структурних елементів змісту освіти, який супроводжується зростом системності та спресованості знань учнів;

цілеспрямоване об’єднання, синтез відповідних навчальних дисциплін у самостійну систему цільового призначення, яка спрямована на забезпечення цілісності знань та вмінь

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

     Педагогічна майстерність – це комплекс особистісно-ділових якостей педагога, що гарантує продуктивність його діяльності та забезпечує ефективність взаємодії з усіма суб’єктами процесу освіти (дітьми, колегами, батьками). Головними ознаками професійної майстерності вчителя є бездоганне вміння навчати учнів, формувати в них позитивні риси особистості, розвивати їхні творчі здібності та нахили.

Педагогічна майстерність включає в себе професійні знання, педагогічну культуру, педагогічну техніку, педагогічний досвід, задатки, здібності, гуманістичну спрямованість, вміння, спілкування.

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти. Тому впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес є одним із найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті.

Детально дивитись тут

Copyright © 2023 Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Rights Reserved.