foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Головне меню

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Протидія булінгу

Харчування

     Педагогічна майстерність – це комплекс особистісно-ділових якостей педагога, що гарантує продуктивність його діяльності та забезпечує ефективність взаємодії з усіма суб’єктами процесу освіти (дітьми, колегами, батьками). Головними ознаками професійної майстерності вчителя є бездоганне вміння навчати учнів, формувати в них позитивні риси особистості, розвивати їхні творчі здібності та нахили.

Педагогічна майстерність включає в себе професійні знання, педагогічну культуру, педагогічну техніку, педагогічний досвід, задатки, здібності, гуманістичну спрямованість, вміння, спілкування.

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти. Тому впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес є одним із найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті.

Детально дивитись тут

        Враховуючи актуальність сучасних освітніх орієнтирів, підсумки реалізації  методичних заходів, методична рада школи відзначила перспективність у опрацюванні та необхідність удосконалення роботи педагогічного колективу над методичною проблемою школи «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова  всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної  особистості випускника школи», визначила за необхідне систематизувати та узагальнити досвід роботи у напрямку забезпечення управлінської функції навчально-виховного процесу, вироблення практичних рекомендацій щодо формування системи самоосвітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу, насичення освітнього простору інноваційним за своєю суттю змістом, який спрямовує особистість на саморозвиток, самовдосконалення, підведення підсумків роботи закладу за всіма напрямами, визначення результативності навчально-виховної діяльності школи з метою вироблення перспективних орієнтирів подальшої роботи.

Дивитися детально тут

Методична робота школи  - це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне спрямування  на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Це комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічному колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу. (додаток)

Методична робота в школі спрямована на розв`язання методичної проблеми: «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника школи». Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти, культури, молоді та спорту ВК Полонської міської ради ОТГ,  нормативно - правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи по школі було видано наказ по школі  від 09 вересня 2016 року  № 10 «Про структуру  методичної роботи  з педагогічними кадрами та їх організацію у 2016 – 2017 навчальному році». Педагогічний колектив школи працював на сприяння  вироблення в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи, впровадження в практику кращого педагогічного досвіду.

Дивитися більше

Copyright © 2024 Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Rights Reserved.