foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Головне меню

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

        Враховуючи актуальність сучасних освітніх орієнтирів, підсумки реалізації  методичних заходів, методична рада школи відзначила перспективність у опрацюванні та необхідність удосконалення роботи педагогічного колективу над методичною проблемою школи «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова  всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної  особистості випускника школи», визначила за необхідне систематизувати та узагальнити досвід роботи у напрямку забезпечення управлінської функції навчально-виховного процесу, вироблення практичних рекомендацій щодо формування системи самоосвітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу, насичення освітнього простору інноваційним за своєю суттю змістом, який спрямовує особистість на саморозвиток, самовдосконалення, підведення підсумків роботи закладу за всіма напрямами, визначення результативності навчально-виховної діяльності школи з метою вироблення перспективних орієнтирів подальшої роботи.

Дивитися детально тут

Методична робота школи  - це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне спрямування  на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Це комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічному колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу. (додаток)

Методична робота в школі спрямована на розв`язання методичної проблеми: «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника школи». Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти, культури, молоді та спорту ВК Полонської міської ради ОТГ,  нормативно - правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи по школі було видано наказ по школі  від 09 вересня 2016 року  № 10 «Про структуру  методичної роботи  з педагогічними кадрами та їх організацію у 2016 – 2017 навчальному році». Педагогічний колектив школи працював на сприяння  вироблення в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи, впровадження в практику кращого педагогічного досвіду.

Дивитися більше

Як запалити у дитини вогник творчого розповідання? У педагогічній науці і практиці постійно ведеться інтенсивний пошук дієвих і цікавих дітям методів і прийомів навчання, спрямованих на розвиток їхньої словесної творчості.

В даній статті розглянуто питання розвитку творчих здібностей учнів  в процесі навчання .Робота виконана на базі особистих напрацювань.

Творча уява і фантазія – важливі якості особистості. Регулярне використання творчих прийомів фантазування на уроках читання та в позакласній роботі з дітьми молодшого шкільного віку створюють усі умови для розвитку їхньої творчої уяви, творчого мислення, здатностей до створення творчого продукту.

Дивитись більше

ТЕХНОЛОГІЯ ІГРОВИХ ПРАКТИК

     Не той вчитель, хто одержав виховання й освіту вчителя,  а той, у кого є внутрішня впевненість у тому, хто він є, ким повинен бути й не може бути іншим.                 

  Лев Толстой

  Зростаючі вимоги до змісту виховання потребують впровадження ефективних педагогічних підходів. Тема співзвучна проблемі реформування сучасної освіти: формування самостійної, ініціативної, вдумливої особистості через впровадження активних форм і методів навчання, серед яких провідне місце займають навчальні ігри.

Дивитися детальніше

Організація діяльності педагогічного колективу Полонської ЗОШ І-ІІІступенів  №3 з реалізації методичної проблеми:

«Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника школи» 2016 - 2021р.р.

 Актуальність вибору проблеми

 Українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті і технологіях навчання. В умовах України готовність до змін конкретизується у вимогах підготовки учнів до життя.

Яким буде світ у середині нинішнього століття, важко уявити. Тому школа як простір життя має готувати своїх вихованців до змін, розвиваючи в них такі якості, як мобільність, динамізм, конструктивність.

Входження молодої людини у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підвищує роль життєвої і соціальної компетентності учнів навчального закладу.

Ознайомитись

Copyright © 2023 Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Rights Reserved.