foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Головне меню

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Протидія булінгу

Харчування

Як запалити у дитини вогник творчого розповідання? У педагогічній науці і практиці постійно ведеться інтенсивний пошук дієвих і цікавих дітям методів і прийомів навчання, спрямованих на розвиток їхньої словесної творчості.

В даній статті розглянуто питання розвитку творчих здібностей учнів  в процесі навчання .Робота виконана на базі особистих напрацювань.

Творча уява і фантазія – важливі якості особистості. Регулярне використання творчих прийомів фантазування на уроках читання та в позакласній роботі з дітьми молодшого шкільного віку створюють усі умови для розвитку їхньої творчої уяви, творчого мислення, здатностей до створення творчого продукту.

Дивитись більше

ТЕХНОЛОГІЯ ІГРОВИХ ПРАКТИК

     Не той вчитель, хто одержав виховання й освіту вчителя,  а той, у кого є внутрішня впевненість у тому, хто він є, ким повинен бути й не може бути іншим.                 

  Лев Толстой

  Зростаючі вимоги до змісту виховання потребують впровадження ефективних педагогічних підходів. Тема співзвучна проблемі реформування сучасної освіти: формування самостійної, ініціативної, вдумливої особистості через впровадження активних форм і методів навчання, серед яких провідне місце займають навчальні ігри.

Дивитися детальніше

Організація діяльності педагогічного колективу Полонської ЗОШ І-ІІІступенів  №3 з реалізації методичної проблеми:

«Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника школи» 2016 - 2021р.р.

 Актуальність вибору проблеми

 Українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті і технологіях навчання. В умовах України готовність до змін конкретизується у вимогах підготовки учнів до життя.

Яким буде світ у середині нинішнього століття, важко уявити. Тому школа як простір життя має готувати своїх вихованців до змін, розвиваючи в них такі якості, як мобільність, динамізм, конструктивність.

Входження молодої людини у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підвищує роль життєвої і соціальної компетентності учнів навчального закладу.

Ознайомитись

 

Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника школи. Байцар М.М.

Ознайомитись

 

Copyright © 2024 Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Rights Reserved.