foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Головне меню

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Основними завдан нями початкової школи є підвищення якості освітніх послуг: • впровадження компетентнісного підходу до організації навчально-ви- ховного процесу та системи оцінювання навчальних досягнень учнів; • покращення умов навчання та вихо- вання молодших школярів, перш за все, першокласників (облаштування кімнат для відпочинку (сну), гральних куточків, ігрових кімнат тощо); • забезпечення успішного функціону- вання груп продовженого дня; • забезпечення готовності до впро- вадження оновленого змісту початкової освіти, який реалізується через ланцю- жок: Державні стандарти – програми – підручники. Організація навчально-виховного процесу в початковій школі у 2016/2017 н.р. здійснюватиметься відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого по- становою КМ України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». Відповідно до листа МОН України від 09.06.2016р. № 1/9-296 структура навчального року та строки проведення канікул встановлюють ЗНЗ за погоджен- ням з відповідними органами управління освітою.

Дивитися детальніше

Частные мастера Частные Мастера-Плиточники

Ванная под ключ - https://plitochniki.com.ua

Правильное создание сайтов в Киеве https://atempl.com/r/

Copyright © 2023 Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Rights Reserved.