foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Головне меню

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Протидія булінгу

Харчування

Основними завдан нями початкової школи є підвищення якості освітніх послуг: • впровадження компетентнісного підходу до організації навчально-ви- ховного процесу та системи оцінювання навчальних досягнень учнів; • покращення умов навчання та вихо- вання молодших школярів, перш за все, першокласників (облаштування кімнат для відпочинку (сну), гральних куточків, ігрових кімнат тощо); • забезпечення успішного функціону- вання груп продовженого дня; • забезпечення готовності до впро- вадження оновленого змісту початкової освіти, який реалізується через ланцю- жок: Державні стандарти – програми – підручники. Організація навчально-виховного процесу в початковій школі у 2016/2017 н.р. здійснюватиметься відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого по- становою КМ України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». Відповідно до листа МОН України від 09.06.2016р. № 1/9-296 структура навчального року та строки проведення канікул встановлюють ЗНЗ за погоджен- ням з відповідними органами управління освітою.

Дивитися детальніше

Поради батькам щодо підготовки дитини до навчання в школі

Одне з першочергових завдань сім’ї – забезпечити загальну підготовленість дитини до школи. Вона полягає в тому, щоб сприяти її нормальному фізичному розвитку, виробленню санітарно-гігієнічних навичок, умінь самообслуговування і побутової праці.

Значне місце у родинному вихованні має зайняти процес налаштування дитини на школу, на серйозну навчальну працю, тобто формування її психологічної підготовленості до навчання. Батькам треба пам’ятати, що головним у цій роботі мають стати найрізноманітніші засоби заохочення, а не примусу.

І ось які поради ми можемо вам надати - дивитися

 «Педагог… Учитель…» – часто вимовляючи ці слова, ми не замислюємося, яку роль в нашому житті і в житті наших дітей  вони відіграють. Особливе місце серед педагогічних і, зокрема, вчительських професій займає професія вчителя початкових класів.

Перший шкільний вчитель покликаний провести дітей за початковими ступенями систематичного навчання, забезпечити високу якість початкової освіти і тим самим закласти основи для подальшої освіти підростаючого покоління. Він не тільки навчає азам предметних знань, навчальних і наочних вмінь, а й здійснює всебічне формування і розвиток особистості учнів. Тому від вчителя початкових класів потрібно, щоб він був і компетентним професіоналом, і багатогранною особистістю, яка служила б еталоном і прикладом для дітей. 

В даний час у початковій школі працює чимало висококваліфікованих вчителів, які керуються однією з давніх мудростей: « Дитина – це посудина , дана нам , дорослим , на зберігання ».

Ми пропонуємо вам зануритись у будні нашої початкової школи переглянувши презентацію

Copyright © 2024 Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Rights Reserved.