foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Головне меню

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Протидія булінгу

Харчування

Зміни до оцінювання навчальних досягнень учнів

žпо-перше, вимоги до оцінювання результатів навчання мають визначатися з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності;

žпо-друге, оцінювання має ґрунтуватися на позитивному підході, що, передусім, передбачає врахування рівня досягнень учня.

Система оцінювання повинна:

žмати у своїй основі чіткі і зрозумілі вимоги до навчальних результатів;

žдозволяти гарантовано досягти і перевищити ці результати;

žзаохочувати учнів апробувати різні моделі досягнення ре­зультату без ризику отримати за це негативну оцінку;

žрозвивати в учнів впевненість у своїх здібностях і можливостях;

žвикористовувати самооцінювання і взаємооцінювання як важливий елемент навчальної діяльності.

Підходи до формування критеріїв оцінювання

žоцінювати не лише результат роботи, але й процес навчання, індивідуальний поступ кожного учня;

žпозитивно оцінювати досягнення учнів, незалежно від того, значні вони чи скромні, якщо вони є результатом справжніх зусиль дитини. В цьому є мотивуюча роль оцінювання;

оцінювати рівень аргументації та уміння учнів висловлювати свою думку.

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

 

Ремонт квартир Частные Мастера

Honda Accord одиннадцатого поколения - https://honda-accord.com

Недвижимость, как правильно выбрать comintour.net

Copyright © 2024 Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Rights Reserved.