foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

   Полонська ЗОШ №3

офіційний сайт

Головне меню

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Календар України. Українське ділове мовлення

На сьогодні ключовими в суспільстві та системі освіти, зокрема повної загальної середньої освіти, є процес становлення Нової української школи, яка має закласти її новий зміст на основі формування компетентностей, ціннісних ставлень і суджень дітей та учнівської молоді, необхідних для успішної самореалізації як «особистість–цілісна, всебічно розвинена й здатна до критичного мислення, патріот з активною позицією, новатор, здатний змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя». Виховний процес, як наголошується в Концепції Нової української школи, має стати невід’ємною складовою всього освітнього процесу, проходячи наскрізно як через навчальні предмети, так і систему позакласної, позашкільної роботи, та орієнтуватися на загальнолюдські цінності, зокрема:

– морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей);

– соціально – політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

     21 травня 2019 року набув чинності Указ Президента України від 13 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» (далі – Указ Президента). Указом Президента визнається таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки”, що обумовило безстроковість дії акта Президента України та поширює його дію на всі вікові групи, а не лише на дітей і молодь.

     Ключові положення Указу Президента були враховані при підготовці наказу Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 року № 1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641» (далі – Наказ). Наказом викладено у новій редакції Концепцію національно-патріотичного виховання в системі освіти України (далі – Концепція), що і як Стратегія національно-патріотичного виховання, затверджена Указом Президента, поширюється на всі вікові групи, та Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (далі – Заходи).

У новій редакції Концепції зокрема враховано незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, яка закріплена змінами до Конституції України, проведення операції Об’єднаних сил, відповідно до Указу Президента уточнено складові національно-патріотичного виховання.

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

Адміністрація школи звертається до батьків з проханням постійно контролювати виконання учнями вимог щодо зовнішнього вигляду.

Ці вимоги співпадають з державною політикою України в цьому питанні.

Крім того, дані вимоги допомагають правильному вихованню ділової культури та зменшують відповідні видатки батьків.

Згідно з Указом Президента України від 02.06.1996 №417 "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти", постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 №1004 "Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти" учень повинен з'являтися до школи у ФОРМІ, яка є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ.

Правила поведінки учнів

1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті школи.
2. У випадку порушення Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення:
- усне зауваження
- запис зауваження в щоденник
- виклик учня самого або з батьками на педагогічну нараду
- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.
3. Заборонено приносити до школи предмети або речовини, які можуть зашкодити здоров'ю та безпеці оточуючих або завадити проведенню навчального процесу.
4. Паління та вживання алкогольних напоїв на території школи категорично заборонено.
 

Детальніше:Правила поведінки учнів

“Нова школа має за головну мету збудити, 
дати виявитися самостійним 
творчим силам дитини…”

Софія Русова

 ПОЛОНСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3 ПОЛОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ ОТГ

                          « Моє заповітне бажання – передати тобі ту життєву

                                             мудрість, яку називають умінням жити».

                                                                         В.О. Сухомлинський

МИСЛИТИ.  ТВОРИТИ.  ДІЯТИ.

ДЕВІЗ: « Жити, відчувати, любити,           КРЕДО: « Вести до успіху кожного!»,

      звершувати відкриття».                            « Творчо, а інакше - навіщо?»

 

Місія школи життєтворчості з виховної роботи: формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готової до конкретного вибору місця в своєму житті, здатної змінити на краще своє життя і життя своєї країни

Переглянути

Copyright © 2022 Полонська ЗОШ №3 Rights Reserved.