foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

   Полонська ЗОШ №3

офіційний сайт

Дивитись фото

 Наша планета Земля - наш рідний дім, в якому створені для нас особливі сприятливі умови, що сприяють нашому існуванню і життєдіяльності, що відкривають для нас досталь можливостей й достатній простір для їх реалізації.

Ми всі відповідальні за мир і гармонію, без якої життя на нашій планеті знаходиться під великим питанням. Добра воля і добрий дух в силах зупинити всякий наш помилковий напрямок і не будемо забувати про це. Будемо використовувати цю можливість, щоб зберегти перспективу життя! Вчитель англійської мови Дудар Катерина Іванівна  закликала учнів 11-Б класу  підтримати загальнолюдські позитивні зусилля, які спрямовані на вирішення назрілих екологічних проблем. Відкритий урок «Екологічні проблеми нашої планети»

Дивитись фото

 9 березня Україна відзначає 207 років від дня народження Тараса Шевченка. Напередодні Шевченківських днів вчителі зазвичай шукають нові ідеї: як достукатися до учнів, щоб вони бачили живу людину, а не рядки підручника? Вчителю української мови та літертури Корніюк Олені Миколаївні вдалося   розповісти про класика так, що учням захотілося відкрити «Кобзар» самостійно, а не під програмним примусом. 

Ознайомитись з положенням "Про внутрішню систему забезпечення якості освіти Полонської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Полонської міськради ОТГ" можна за цим ПОСИЛАННЯМ.

Зміни до оцінювання навчальних досягнень учнів

žпо-перше, вимоги до оцінювання результатів навчання мають визначатися з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності;

žпо-друге, оцінювання має ґрунтуватися на позитивному підході, що, передусім, передбачає врахування рівня досягнень учня.

Система оцінювання повинна:

žмати у своїй основі чіткі і зрозумілі вимоги до навчальних результатів;

žдозволяти гарантовано досягти і перевищити ці результати;

žзаохочувати учнів апробувати різні моделі досягнення ре­зультату без ризику отримати за це негативну оцінку;

žрозвивати в учнів впевненість у своїх здібностях і можливостях;

žвикористовувати самооцінювання і взаємооцінювання як важливий елемент навчальної діяльності.

Підходи до формування критеріїв оцінювання

žоцінювати не лише результат роботи, але й процес навчання, індивідуальний поступ кожного учня;

žпозитивно оцінювати досягнення учнів, незалежно від того, значні вони чи скромні, якщо вони є результатом справжніх зусиль дитини. В цьому є мотивуюча роль оцінювання;

оцінювати рівень аргументації та уміння учнів висловлювати свою думку.

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

 

Одним із ключових завдань сучасних освітніх реформ є створення умов для професійного розвитку педагогічних працівників у компонентній формулі Нової української школи провідне місце відводиться педагогу нової формації, який перебуває в авангарді суспільних та освітніх перетворень,умотивований, компетентний, кваліфікований, користується академічною свободою й розвиваєтьсяпрофесійно впродовж життя.Під професійним розвитком розуміємо процес підготовки кадрів довиконання нових функцій, вирішення нових завдань. Професійний розвиток здійснюється на базі практичної діяльності педагога і вміщує:

- осмислене конструювання особистого досвіду і стилю на основі узагальнення способів розв’язання педагогічних проблем;

- критичний аналіз педагогічної діяльності з метою виявлення перспектив власного досвіду, відмови від застарілого й опанування сучасного, нового,прогресивного;

- розвиток організованого цілеспрямованого «вирощування» досвіду і власного стилю шляхом конструювання професійної діяльності на основі досягнень педагогічної науки і практики.

Детальніше ознайомитися можна за посиланням

Списки учнів та педагогічних керівників Полонської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, що братимуть участь у захисті робіт МАН 2017 року

 Дивитися детально тут

Методична робота школи  - це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне спрямування  на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Це комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічному колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу. (додаток)

Методична робота в школі спрямована на розв`язання методичної проблеми: «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника школи». Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти, культури, молоді та спорту ВК Полонської міської ради ОТГ,  нормативно - правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи по школі було видано наказ по школі  від 09 вересня 2016 року  № 10 «Про структуру  методичної роботи  з педагогічними кадрами та їх організацію у 2016 – 2017 навчальному році». Педагогічний колектив школи працював на сприяння  вироблення в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи, впровадження в практику кращого педагогічного досвіду.

Дивитися більше

Copyright © 2021 Полонська ЗОШ №3 Rights Reserved.