foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Головне меню

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Протидія булінгу

Харчування

Для українського суспільства є актуальною проблема неблагополучних сімей. Вона вимагає свого розв'язання, оскільки сім'я – найперший фактор соціалізації дитини, від неї залежить, яким буде наше майбутнє, наше суспільство.Аналіз чинного в Українізаконодавства приводить до висновку, що неблагополучними є тісім'ї, в яких порушуються права її членів, права людини, порушуються юридичні норми суспільства. Причинами цього можуть бути алкоголізм і наркоманія членів сім'ї, психолого-педагогічна і правова неграмотність, економічні фактории суспільства, хвороби, політична ситуація, насильство щодо членів сім'ї тощо.

В.М. Шахрай неблагополучні сім’їподіляє на три групи:

-        превентивні – сім’ї, в яких проблеми мають незначний прояв і знаходяться напочатковій стадії неблагополуччя;

-        сім’ї, в яких соціальні та інші протиріччя загострюють взаємостосунки членів сім’ї один з одним і оточенням до критичного рівня;

-        сім’ї, яківтратили будь-яку життєву перспективу, інертноуставлені до своєї долі і долі своїх власнихдітей.

Особливе місце у роботі з такими сім’ями належить соціальним педагогам, які “педагогізують” сім'ю та її мікросередовище, створюють педагогічні умови для благополуччя сім'ї, щодо зволяєїй набути позитивного соціального досвіду, засвоїти соціальні цінності і організовувати свою життєдіяльність на цій основі.

Детальніше

Ремонт квартир Частные Мастера

Honda Accord одиннадцатого поколения - https://honda-accord.com

Недвижимость, как правильно выбрать comintour.net

Copyright © 2024 Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Rights Reserved.